Veganes Sugo Bolognese und Spaghetti, Vegane Kürbispasta